Träning för privatpersoner


Rörelse som en väg till hälsa


Vi är skapta för rörelse och för att vara fysiskt aktiva. Hela kroppen, din hjärna och dina gener påverkas positivt av rörelse och fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet och stillasittande har i sin tur visat sig vara direkt farligt för dig och din kropp och något man verkligen bör undvika.

Rörelse är alltså den bästa och viktigaste medicinen.

Som personliga tränare och terapeuter hjälper vi dig med motivationen och inspirerar och coachar så att träningen blir något positivt, effektivt och roligt inslag i din vardag.Hälsovinster med fysisk aktivitet:


 • Ger ökad kondition, muskelstyrka, balans och koordination.
 • Positiva effekter på immunförsvaret, mage- tarm, sömn och stress.
 • Minskar risken för hjärt- kärlsjukdom, åldersdiabetes, demens, osteoporos och ett flertal cancerformer.
 • Positiva effekter vid psykisk ohälsa som tex depression, ångest.
 • Positivt för inlärning, minne och koncentration.
 • Bidrar till att minska kronisk låggradig inflammationen (antiinflammatoriskt).
 • Ökad hållfasthet och förbättrad funktion i ledband och senor.
 • Förbättrad livskvalitet och ett längre liv.


Tjänster


Personlig träning

Det som gör oss unika är att vi kommer ut tillsammans och arbetar som ett team med dig, din familj eller ditt företag.Fascia-
behandling

Vi erbjuder fasciabehandling i kombination med rörelser efteråt. Vi tar med oss behandlingsbänk.Padelfys

Padelfysens syften är att den ska vara prestationshöjande, skadeförebyggande och bidra till ökad funktion i kroppen.Skräddarsydd träning

Alla kan inte tränas på samma sätt då vi alla har olika förutsättningar. Vi fokuserar på den enskilda individen och skräddarsyr träningen efter dina behov samt syfte och mål med träningen.


Kontakta oss

Berätta om dina önskemål eller ställ en fråga.

  Namn

  E-post

  Meddelande