Fasciabehandling

Tillbaka


Fascian, bindvävshinnan, är den vävnad som håller ihop våra kroppar och ser till att våra organ är skyddade och på rätt plats. Enkelt förklarat, bindväv är klistret som håller ihop kroppen. Fascia är ett väldigt aktuellt forskningsämne världen över och tar nu även allt större plats i hälso- och träningsbranschen.

Fascian påverkas negativt av långvarig stress, repetitiva rörelser och skador vilket leder till sämre blodcirkulation och att den blir stel vilket i sin tur kan leda till ökad skaderisk.

Behandlingen liknas med en idrottsmassage. Vi jobbar med långsamma strykningar och separationer över vävnaden för att skapa så kallad hydrering och ökad blodcirkulation vilket ger dig en rörlig och välmående kropp.

Kombinationen med fasciabehandling följt av rörelser i tre plan (3D) har visat sig vara väldigt framgångsrikt som smärtlindring och i rehabiliterande syfte.


Skräddarsydd träning

Alla kan inte tränas på samma sätt då vi alla har olika förutsättningar. Vi fokuserar på den enskilda individen och skräddarsyr träningen efter dina behov samt syfte och mål med träningen.


Kontakta oss

Berätta om dina önskemål eller ställ en fråga.

    Namn

    E-post

    Meddelande